Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Educació per el desenvolupament i la sensibilització

 • Ciutats Defensores dels Drets Humans

  Ciutats Defensores dels Drets Humans

  L'objectiu és millorar el coneixement, la promoció i la defensa dels drets humans entre la ciutadania de les ciutats participants aquest projecte vol donar a conèixer la tasca de diferents defensors i defensores de drets humans, ajudant d'aquesta manera a la seva protecció.

 • Icona gràfica de cooperació

  Sensibilització per al desenvolupament entre el jovent

  El present projecte ha tingut com a objectiu general augmentar el compromís del jovent i la ciutadania en general envers la població més empobrida als països en desenvolupament.

  Els objectius específics del projecte s'han centrat a  donar a conèixer a nous públics el valor de la cooperació internacional per solucionar problemàtiques d'abast global, mitjançant la implicació del jovent en l'organització d'actes.

 • Icona gràfica de cooperació

  Solidaritat internacional transformadora entre i per les dones.

  L'objectiu general del projecte ha estat contribuir a la construcció de consciència crítica en un context de crisi, sobre la importància de la solidaritat internacional des d'una perspectiva local, a l'àrea metropolitana de Barcelona.

  Els objectius específics del projecte s'han centrat a contribuir a la construcció de consciència crítica, en un context de crisi, sobre la importància de la solidaritat internacional transformadora entre i per les dones, amb especial èmfasi a la feminització de la pobresa i la ciutadania econòmica de les dones, amb una mirada local a Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet.

 • Icona gràfica de cooperació

  El dret a l'aigua com a precursora dels drets humans

  Aquest projecte ha tingut com a objectiu general promoure i divulgar entre la població el reconeixement explícit per part de l'ONU de la nova dimensió de l'aigua i el sanejament com a dret humà bàsic que permet desenvolupar els altres drets humans.

  Els objectius específics del projecte s'han centrat a donar a conèixer l' experiència territorial i social a les persones que habiten la ciutat per induir la reflexió col·lectiva i individual del nostre paper com a agents de primer ordre en els diferents usos de l'aigua.

 • Icona gràfica de cooperació

  Amèrica és femení

  Com a objectiu general, el present projecte ha volgut donar a conèixer el reptes de Llatinoamèrica des de la perspectiva femenina en governança global, social, local i metropolitana.

  Els objectius específics del projecte s'han centrat a:aprofundir en la realitat llatinoamericana; donar a conèixer les realitats des del punt de vista social, de governs centrals i regionals, així com la realitat local i metropolitana; Intercanviar experiències de gestió i treball amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona; Ampliar el ventall de contactes de treball de l'Amèrica Llatina, des de l'Amèrica Central i del Sud; Intercanviar possibilitats de treball conjunt amb d'altres ciutats i conurbacions que fins ara han restat fora dels àmbits de treball de l'AMB.

 • Icona gràfica de cooperació

  20 anys d'agermanament entre Sant Boi i San Miguelito

  El projecte ha tingut com a objectiu general afavorir un procés de sensibilització ciutadana al voltant de la cooperació municipal, mitjançant la posada en valor de l'agermanament de San Miguelito (Nicaragua) i els canvis i els aprenentatges que ha generat als municipis de San Miguelito i de Sant Boi.
  Els objectius específics del projecte s'han centrat a  contextualitzar i mostrar l'impacte de la cooperació santboiana (impulsada tant des de l'administració com de la societat civil) mostrant les experiències reeixides pel que fa  a la millora de les condicions de vida de San Miguelito desenvolupant instruments específics de caràcter comunicatiu.

 • Icona gràfica de cooperació

  10es Jornades de Sensibilització: Construïm Bio-civilització

  L'objectiu general és contribuir a la sensibilització de les persones que participen, directament o indirecta, de les jornades en el reconeixement de la importància dels canvis que cal fer, tan a nivell individual com col•lectiu, per construir un nou model de convivència basat en la cura de la vida i del planeta.

  Els objectius específics del projecte s'han centrat a:
  A) Contribuir al canvi a nivell individual a través de la conscienciació sobre els canvis d'hàbits i dinàmiques que podem i hem de fer en la vida quotidiana per avançar cap a una societat més ètica i sostenible. B) Contribuir al canvi a nivell global per avançar cap a una Bio-civilització provocant un diàleg entre les experiències locals i globals que treballen en aquesta direcció.

 • Icona gràfica de cooperació

  Drets dels infants a Guinea Equatorial

  El present projecte  ha tingut  com a objectiu general sensibilitzar  la ciutadania sobre la importància dels projectes de cooperació a Guinea Equatorial de promoció dels drets humans.

  Els objectius específics del projecte s'han centrat a:
  -  Formar als estudiants de centres educatius de Badalona en Drets dels Infants.
  -  Conscienciar i sensibilitzar a l'alumnat dels centres educatius de Badalona sobre la realitat de la infància a Guinea Equatorial i la importància de les polítiques de cooperació
  -  Fomentar l'esperit crític i la reflexió de la ciutadania de Badalona sobre la importància de la cooperació al desenvolupament.

 • Icona gràfica de cooperació

  El dret humà a l'aigua i al sanejament

  Aquest projecte  ha tingut  com a objectiu general promoure la importància de la cooperació internacional al desenvolupament a través dels projectes d'aigua i sanejament i sensibilitzar  la ciutadania.

  Els objectius específics del projecte s'han centrat a fomentar la solidaritat internacional a través de la sensibilització envers la crisis mundial de l'aigua i els projectes de cooperació municipal que lluiten contra l'eradicació de la pobresa.

 • Icona gràfica de cooperació

  El dret a l'alimentació en els països en desenvolupament

  L'objectiu general del projecte és contribuir a generar un canvi de valors, relacionats amb el dret a l'alimentació, entre els infants, joves i mestres de les escoles i/o instituts de Sant Boi que permeti caminar cap a un model alimentari socialment més just i sostenible.

  Els objectius específics del projecte s'han centrat a propiciar la reflexió dels alumnes i dels mestres de tres centres educatius de Sant Boi de Llobregat sobre les conseqüències del nostre model alimentari actual i introduir alternatives per afavorir un desenvolupament social, ambiental i econòmic més just i sostenible.

 • Icona gràfica de cooperació

  Viladecans i la cooperació amb Senegal

  L'objectiu general del projecte és avançar en la incorporació del jovent en el seu rol com a agent de canvi i transformació social. Aquest objectiu implica la concreció de l'anàlisi, la reflexió crítica i la proposta d'alternatives en el marc de la sostenibilitat ambiental i econòmica del treball de la cooperació internacional municipal per part del jovent del municipi de Viladecans.

  Els objectius específics del projecte s'han centrat en fomentar i canalitzar l'interès del jovent, estudiants de secundària del municipi de Viladecans, envers la cooperació municipal internacional i la seva imbricació en els processos de globalització i en l'àmbit de la sostenibilitat ambiental i econòmica.

 • Icona gràfica de cooperació

  Jornades sobre experiències de conservació a l'Àfrica

  El present projecte ha tingut com a objectiu general aportar coneixement de qualitat sobre les societats africanes, allunyat d'estereotips negatius creats per la imatge que es projecta del continent i fomentar l'interès per aquests pobles.

  Els objectius específics del projecte s'han centrat a: A) Donar a conèixer experiències de conservació comunitària a l'Àfrica i mostrar l'esforç de les societats africanes per conservar la diversitat mediambiental i per fer campanyes de conservació que s'adeqüin a les necessitats i interessos de les comunitats locals. B) Establir espais de diàleg  i dinàmiques d'aprenentatge entre iniciatives i organitzacions catalanes i africanes en temes de conservació i biodiversitat.

 • Icona gràfica de cooperació

  Les veus de l'aigua del Sahel

  L'objectiu general del projecte és donar visibilitat als projectes de desenvolupament que es fan amb ajuda d'institucions i altres finançadors.

  Els objectius específics del projecte s'han centrat en fer que els ciutadans de Santa Coloma de Gramenet i de diverses ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona coneguin les obres de cooperació al desenvolupament en països empobrits a les quals es destinen els diners de les institucions.