Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Pla director de cooperació al desenvolupament

El Pla director de cooperació al desenvolupament de l'AMB (2013-2016) és el principal instrument d'orientació política i de planificació estratègica de l'acció de cooperació per al desenvolupament del conjunt de l'AMB.

Aquest Pla director, realitzat en diferents fases i de manera col·laborativa, vol contribuir en el desenvolupament humà sostenible en les conurbacions urbanes dels països socis, mitjançant una política pública transformadora i de qualitat, que posa l'expertesa de l'AMB al servei de les persones.