Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Subvencions

Subvencions atorgades per l'AMB el 2016 (en compliment de l'article 22.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions)

Subvencions


Informació sobre les subvencions atorgades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport als municipis metropolitans.

Seguiment de les subvencions atorgades

Fitxer amb totes les subvencions del 2016 (Actualitzat a 30.11.2016)

Quadre amb les darreres subvencions atorgades:

Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Pressupost 2016 Direcció impulsora de la subvenció Vigència conveni Aprovació subvenció
Òrgan Data
5058/13 Mancomunitat Trinacional Fronterera Rio Lempa Col·laboració per a la gestió urbana pel manejament integral dels recursos hídrics en el Trifínio Centroamericà 54.700 € Capítol 4 Àrea d'Internacional i Cooperació març 2017 Consell Metropolità 22/11/2016
2414/16 Consell d'Alcaldes de l'Àrea Metropolitana de San Salvador (COAMSS) i l'Oficina de Planificació de l'Àrea Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) Col·laboració per afavorir la cohesió social i la convivència ciutadana a l'àrea metropolitana de Sant Salvador 150.000 € Capítol 4 Àrea d'Internacional i Cooperació 22/05/2018 Consell Metropolità 22/11/2016
2195/16 Federació de Serveis i Administracions Públiques de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) Contribuir a la consolidació i desenvolupament de les organitzacions sindicals a través de la concessió de llicències sindicals a temps total (alliberaments). 27.406,15 € Capítol 4 Oficina Tècnica de Gerència 31/12/2016 Consell Metropolità 25/10/2016
2195/16 Federació de Serveis Públics de la Unió General de Treballadors de Catalunya (FSP-UGT) Contribuir a la consolidació i desenvolupament de les organitzacions sindicals a través de la concessió de llicències sindicals a temps total (alliberaments). 27.406,15 € Capítol 4 Oficina Tècnica de Gerència 31/12/2016 Consell Metropolità 25/10/2016
1682/16 Fundació del Foment del Coneixement (CITILAB) Col·laboració pel foment de la societat del coneixement en làmbit de les tecnologies de la informació en l'entorn metropolità. 200.000 € Capítol 4 Àrea Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2017 Junta de Govern 26/07/2016
1021/16 Fundació Institut de Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) Col·laboració en el finançament d'activitats formatives, la transferència de coneixement, els intercanvis d'experiències i foment de la recerca d'escala internacional en l'àmbit de la governança metropolitana i la gestió de serveis metropolitans. 20.000 € Capítol 4 Àrea d'Internacional i Cooperació 28/02/2017 Junta de Govern 28/06/2016