Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Objectius estratègics

L'acció internacional de l'AMB vol oferir noves oportunitats de millora, innovació i coneixement als ajuntaments, als actors institucionals, als agents econòmics i socials del territori metropolità tot projectant internacionalment l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) com a una institució capdavantera en la governança metropolitana i en la prestació de serveis de qualitat a la ciutadania.

Objectius

 1. Traslladar les oportunitats que es generen en el marc de la Unió Europea i de les xarxes internacionals on participa l'AMB i defensar-hi activament els interessos metropolitans.
 2. Desenvolupar nous projectes internacionals en l'àmbit de les competències i prioritats del pla de mandat de l'AMB, optant a finançament de la Unió Europea i/o d'altres organismes internacionals.
 3. Implicar els ajuntaments i els actors econòmics i socials del territori metropolità amb l'acció internacional de l'AMB i cooperar amb l'estratègia internacional de l'Ajuntament de Barcelona.

Puja

Línies de treball

 1. Contribuir i incidir en l'agenda política europea i internacional articulant-se amb els ajuntaments i d'altres actors del territori.
 2. Creació d'una xarxa europea d'àrees i regions metropolitanes prioritàries per a l'AMB.
 3. Assessorament tècnic en finançament i projectes europeus a l'AMB i als ajuntaments metropolitans.
 4. Reforçar la presència i activitat en Xarxes, Associacions i plataformes internacionals.
 5. Atenció a les delegacions internacionals en els àmbits competents de la AMB.
 6. Cooperació al desenvolupament.
 7. Organitzacions internacionals amb seu a Barcelona.
 8. Comunicació, seguiment i avaluació.

Puja

Zones del món prioritàries

 • Europa
 • Mediterrània (Aquesta regió, l'Àfrica Occidental, l'Amèrica Central i el Carib són prioritàries també dins del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de l'AMB 2013-2016)
 • Amèrica Llatina
Progressivament, i sense descartar oportunitats clares i immediates, s'aniran incorporant altres regions del món. Des de RRII s'analitzaran aquelles propostes de col·laboració que vinguin d'altres regions del món com Àsia, Amèrica del Nord o Oceania.

Puja

Serveis als ajuntaments

La presència de l'AMB a nivell internacional cal que sigui participada i compartida amb els municipis de la nostra metròpoli. El servei de relacions internacionals posa a l'abast dels ajuntaments els següents serveis:

1. Suport, informació, assessorament i estratègia en matèria de relacions internacionals.

2. Presència a les xarxes i organitzacions municipalistes internacionals en les quals hi participa l'AMB, especialment Medcities, Metropolis, Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i altres xarxes sectorials.

3. Xarxes especialitzades de cooperació europea amb els municipis metropolitans col·laborant amb altres institucions catalanes que treballen en l'àmbit de les relacions internacionals com la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Barcelona.

4. Propostes de posicionament en temàtiques municipalistes i metropolitanes conjuntes, municipis i AMB, per fer-les arribar a les institucions europees i internacionals.

5. Assessorament en la preparació de candidatures i cerca de socis a programes comunitaris 2014-2020.

Puja