Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Projectes

L'AMB té una llarga experiència en projectes internacionals, especialment en la gestió de programes europeus, com ara els de cooperació territorial europea i els de cooperació descentralitzada de la Unió Europea a l'Amèrica Llatina i a la Mediterrània.

Projectes en curs

Projectes internacionals que l'AMB està gestionant en l'actualitat.
 • SMART-MR, mesures sostenibles per a la resiliència de la mobilitat en àrees metropolitanes
  Interreg Europe
  Aquest projecte, liderat per Ljubljana amb les àrees metropolitanes d'Oslo-Akershus, Hèlsinki, Göteborg, Budapest, Roma, Porto i l'AMB com a sòcies, vol afavorir la transició a un futur urbà de baixes emissions de carboni. L'objectiu és aconseguir mesures sostenibles per al transport i la mobilitat a les ciutats.

  L'SMART-MR té una durada de cinc anys, en dues fases: una primera fase de tres anys, iniciada a l'abril del 2016, per a l'intercanvi, aprenentatge i elaboració de plans d'acció, i una segona fase de dos anys per a la seva implementació. Els socis reforçaran la seva cooperació i desenvoluparan plans d'actuació que inclouran temes com la planificació participativa en el transport, la creació de plans de mobilitat, la planificació de la logística de baixes emissions, els nodes de transport,  l'economia col·laborativa i la gestió del transport.

  L'AMB participarà en els tallers d'intercanvi de bones pràctiques i desenvoluparà un Pla de mobilitat urbana sostenible a partir de les seves competències i del Pla metropolità de mobilitat urbana. També serà responsable d'organitzar la conferència final del projecte a Barcelona el 2020.

  El projecte SMART-MR té un pressupost total de 2.215.566 €, dels quals 1.954.409 € estan subvencionats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

  El Programa Interreg Europa permet desenvolupar polítiques públiques que donin resposta als reptes compartits per les administracions locals i regionals europees entorn de la investigació, la innovació, la competitivitat, l'economia baixa en carboni i l'eficiència de recursos, que permetin un millor progrés econòmic, social i ambiental a la seva ciutadania.

  Projecte SMART-MR

  Programa Interreg Europe

  Líder:
  Centre de Recerca Científica de l'Acadèmia Eslovena d'Arts i Ciències (Ljubljana, Eslovènia)

  Socis:

  Agència de Desenvolupament Regional de la Regió Urbana de Ljubljana
  Agència de Medi Ambient Urbà de la ciutat d'Oslo
  Akershus County Council
  Associació d'Autoritats Locals de la regió de Göteborg
  Autoritat de serveis ambientals de la regió de Helsinki
  Centre de Transport de Budapest BKK
  Ciutat Metropolitana de Roma Capital
  Àrea Metropolitana de Porto
  Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Diàleg Social i intercultural a través de la governança per al desenvolupament local: Agricultura Urbana i Peri-urbana a la Mediterrani (SIDIG MED) Programa ENPI –CBC/MED
  Aquest projecte proporciona una estructura de cooperacióm transfronterera que involucra el sector públic, privat i institucions sense ànim de lucre de països de la Mediterrània Sud com (Jordània i Tunísia) i  països europeus de la Mediterrània del Nord com (Itàlia i Espanya). El projecte SIDIG-MED serà coordinat per el "Royal Botanic Garden - (RBG)" de Tell Ar- Rumman, Jordània, que actuarà com a líder.

  En els quatre països territoris participants, l'Agricultura Urbana i Periurbana (UPA) és una activitat del sector primari gestionada per ciutadans privats.

  Projecte europeu
  Aquest projecte es basa en l' intercanvi d'experiències i la realització d'un projecte pilot sobre l'agricultura periurbana. El projecte de l'AMB es centra en la construcció d'horts públics a la zona del riu Llobregat que es gestionaran amb ONG's locals, associacions i fundacions que treballen per la inclusió social.

  Des de l'AMB participa la Direcció de Serveis d'Urbanisme (Coordinació d'Infraestructures- Servei d'Espai fluvial), Relacions Internacionals i MEDCITIES.

  Socis: Al-Balga District (Jordània);Mahdia (Tunísia);); Roma (Itàlia); Àrea Metropolitana de Barcelona (Espanya).

  Pressupost total: 1.998.646,60 €

  Data d'inici: 2013
  Data de finalització: 2015

  SIDIG_MED

  Royal Botanic Garden (RBG)
 • OPERA -Dunes híbrides
  Dunes híbrides s'emmarca dins del projecte de recerca europeu OPERA, centrat en els serveis que donen els espais naturals als habitants i usuaris. El projecte vol trobar estratègies de gestió de les dunes urbanes mitjançant accions multifuncionals dels serveis ecosistèmics que les dunes urbanes permeten.

  Cal fer possible que les dunes puguin conviure amb l'ús ciutadà intensiu que se'n fa de l'espai dunar. I per això son necessàries dues coses: saber com funcionen els seus processos ecològics, i  aprendre a relacionar-nos amb elles.

  Per assolir aquest objectiu s'ha d'actuar d'acord amb els serveis ecosistèmics del sistema dunar: flora i fauna, valor paissagístic o protecció de la costa en front dels temporals.

  Els components del projecte són tres:
  1. Experiment en temps real: reconstrucció del relleu dunar i recuperació d'alguns hàbitats de reraduna que han desaparegut sota la pineda.
  2. Repte social: fer que l'ús de la platja sigui compatible amb les dunes: portant els gossos lligats, deixant de trepitjar el relleu dunar, etc.
  3. Experiment participatiu de recerca: pujant fotos a twitter amb el hashtag #volemdunes  o introduint informació més precisa a la geobase.
  L'AMB ha donat per acabada la primera fase d'actuacions d'aquest projecte. Fins ara s'ha actuat sobre 17 zones diferents d'intervenció, a les zones dunars de les platges de Castelldefels, Gavà i Viladecans, així com a la barra de sorra de la desembocadura del Besòs. En total s'ha intervingut sobre més de 1.500 m lineals de platja, afectant una superfície d' uns 15.000 m2.

  Les feines han consistit en la remodelació, amb mitjans mecànics, de les dunes, que estaven estabilitzades però molt deteriorades a causa de les plantes invasores i ruderals. A banda de retirar aquest tipus d'espècies perjudicials, també s'ha realitzat la plantació de més de 2.000 espècies característiques de les zones dunars. Per protegir les zones més complexes s'hi han instal·lat més de 200 metres de corda units per estaques de fusta, que ajuden a delimitar els espais.

  Per augmentar la consciència sobre el valor d'aquests espais metropolitans, s'han senyalitzat les zones d'actuació amb 56 cartells informatius, i s'han obert canals de participació i col·laboració ciutadana a través d'eines digitals. Una altra eina de conscienciació és la divulgació a través del Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat, amb l'activitat:

  Les dunes litorals: un ecosistema viu

  Més informació sobre el projecte "Dunes híbrides"

  Projecte OPERA
 • LIFE WIRE Programa LIFE+
  Aquest projecte impulsa la reutilització d'aigües industrials posant recursos hídrics no convencionals disponibles a través de la reutilització de les aigües residuals urbanes a les indústries.

  LIFE WIRE apunta concretament a demostrar la viabilitat d'una o més configuracions tecnològiques basades en la combinació de tecnologies d'avantguarda (ultrafiltració (UF), material nanoestructurat de carboni (CNM) de filtració i osmosi inversa per polir i reutilitzar les aigües residuals municipals recuperades en la indústria química, eliminació de residus líquids i recobriment electrònics industrials.

  Life
  LIFE WIRE és un projecte de demostració co-finançat per la Comissió Europea, a través del programa LIFE +. El projecte va començar l'octubre de 2013 i s'espera que estigui acabat el setembre de 2016.

  El projecte LIFE WIRE està coordinat pel centre tecnològic  de l'aigua CETaqua, i compta amb Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle de l'Aigua Integral, SA, Àrea metropolitana de Barcelona (AMB), ARCHROMA, ECOIMSA, TACSA, i ENVITECH com a socis del projecte.

  Més informació
 • Clima Metropole+
  Clime Metropole +
  Aquest projecte és una iniciativa de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Metròpolis en cooperació amb els seus socis de Berlín, Liverpool i Gran Lió. L'objectiu de la iniciativa és intercanviar experiències i generar coneixement sobre adaptació al canvi climàtic. El projecte es va iniciar el juny del 2015 i finalitzarà el desembre del 2016. Es tracta de quatre tallers, un a cadascuna de les ciutats associades: Berlín, Lió, Liverpool i Barcelona.

  El primer taller de la iniciativa Clima Metropole+ es va celebrar a Berlín els dies 23 i 24 de novembre de 2015. A través de presentacions i visites tècniques, es van exposar els principals reptes i les possibles mesures per a respondre als efectes negatius del canvi climàtic. Les pràctiques que es van presentar estaven centrades en les estratègies de Berlín per adaptar-se al canvi climàtic. L'objectiu del taller era, en primer lloc, conèixer la manera com Berlín planeja i implementa mesures d'adaptació a la seva àrea urbana i com les infraestructures resilients s'estan desenvolupant in situ. Un segon objectiu del taller era proporcionar un ampli marc d'adaptació al canvi climàtic utilitzant els principis de la Carta No Regrets.

  En el taller també es van tractar els plans, accions i desafiaments a què s'enfronten la resta de socis de la iniciativa Clima Metropole+: Àrea Metropolitana de Barcelona, Gran Lió i Liverpool City Regió.

  El següent taller tindrà lloc a Lió el dies 8 i 9 febrer de 2016. Els temes que s'hi tractaran són les illes de calor, les fortes pluges i la sensibilització sobre la necessitat de respondre al canvi climàtic.
 • sub>urban - Reinventing the Fringe
  Sub>Urban
  L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha estat seleccionada per a participar en el projecte Sub>urban - Reinventing the Fringe, una de les 21 xarxes del programa URBACT. Aquest programa europeu facilita l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques entre ciutats i altres nivells de govern, i el seu objectiu és promoure el desenvolupament sostenible integrat i millorar l'eficàcia de la política regional i de cohesió.

  Els principals temes i activitats són:
  • Intercanvi i coneixement transnacional: fer possible que les ciutats comparteixin coneixements, experiències, solucions, aprenentatge mutu; identificar bones pràctiques, tot creant xarxa.
  • Formació: Millorar les capacitats dels urbanistes per a desenvolupar projectes amb un enfocament integral i participatiu (Training).
  • Generar i compartir coneixement: Capitalitzar i compartir coneixement urbanístic, recomanacions de normativa i bones pràctiques creant una plataforma de coneixement (Knowledge Platform).
  SUB>URBAN. REINVENTING THE FRINGE

  SUB>URBAN. REINVENTING THE FRINGE
  El tema del projecte uneix les ciutats i les regions urbanes que busquen donar cabuda a una població cada vegada més nombrosa per mitjà de l'augment de la densitat dins de les fronteres de la ciutat en lloc d'expandir el territori urbà. L'objectiu és desenvolupar una estratègia de creixement mitjançant la reconversió, descobrir noves pràctiques de planificació, processos, instruments i associacions. Diferents ciutats que enfronten desafiaments similars desenvolupen un pla d'acció local que s'enriqueix amb les investigacions, projectes i solucions de les altres ciutats de la xarxa.

  Els socis del projecte són: Anvers, Viena, Düsseldorf, Àrea Metropolitana de Barcelona, Solin (Croacia), Casoria (Nàpols), Stuttgart, Oslo, Brno (Txèquia) i Baie Mare (Romania).

  El Sub>urban - Reinventing the fringe té una durada total de 24 mesos.

  Més informació

Puja

Projectes finalitzats

Projectes internacionals en els quals ha participat l'AMB. 
 • Campanya Objetiu Residus (COR). LIFE+ informació i comunicació
  COR
  La Campanya Objetiu Residus (COR). LIFE+ informació i comunicació va difondre la nova directiva marc i el seu objectiu, que és la Societat europea del reciclatge, així com els objectius del Programa metropolità de gestió de residus municipals (PMGRM) 2009-2016 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que es basa en els següents principis: disminució de la generació real de residus mitjançant accions de prevenció i reutilització; aprofitament màxim dels materials dels residus i potenciació dels sistemes de recollida selectiva, i valorització de les restes, tant amb la recuperació de material com amb la valorització energètica.

  En aquest projecte han participat els àmbits de comunicació de Medi Ambient i de Relacions Internacionals.

  Pressupost del projecte: 1.680.000 €. La subvenció del fons europeu és del 50 %.

  Data d'inici: 2010
  Data de finalització: 2013
 • Gestió de les pèrdues d'aigua de la xarxa de distribució d'aigua potable. (WATERLOSS). Cooperació territorial MED
  WATERLOSS
  L'objectiu d'auest projecte era el desenvolupament d'una metodologia per al control de les pèrdues de la xarxa d'aigua utilitzant un GIS i un grup d'indicadors, com a instruments de suport de presa de decisions, per prioritzar mesures per al control de les pèrdues i adaptar-les a les condicions de cada regió europea.

  Va participar la Direcció de Serveis del Cicle de l‘Aigua i Relacions Internacionals, tos dos de l'AMB.

  Socis del projecte: Aristotle University of Thessaloniki (Grècia); Conseil Général des Pyrénées Orientales (França); Water board of Nicosia (Xipre); Regional Development Centre (Eslovènia); AMB (Espanya); DEYAC (Grècia); Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano - Volturno (Itàlia); University of Ljubljana (Eslovènia); Departmentof Hérault (França).

  Pressupost total: 1.846.788 €
  Pressupost AMB: 164.500 €. La subvenció del fons europeu és del 75 %.

  Data d'inici: 28/05/2010
  Data de finalització: 31/05/2013
 • PERIURBAN Cooperació interregional / INTERREG IVC
  Periurban
  En aquest projecte es van intercanviar experiències a fi de millorar les polítiques de gestió de les àrees naturals periurbanes, per tal d'incrementar-ne la biodiversitat amb actuacions internes -al si dels parcs- i externes -des del parc cap a la ciutat- entenent que els parcs no han d'estar aïllats sinó que han de formar part d'una xarxa o sistema.

  Al projecte va participar FEDENATUR i el Parc de Collserola

  Socis del projecte: la Toscana (Itàlia); Ajuntament d'Atenes (Grècia); Àrea Metropolitana de Lille (França); Departament Seine - St. Denis (França); Comunitat Autònoma d'Andalusia (Espanya); Regió de Llombardia (Itàlia); Sofia (Bulgària); Varsòvia (Polònia); Budapest (Hongria); Praga (Txèquia); Aberdeen (Regne Unit); Ajuntament de Košice (Eslovàquia); Municipi de Lisboa (Portugal).

  Pressupost total: 2.288.528 € (75 % subvenció)
  Pressupost FEDENATUR (Collserola): 203.835 €

  Data d'inici: 1/01/2010
  Data de finalització: 31/12/2012

  Web INTERREG IVC
 • Rius Espais d'Equilibri per a la Mediterrània (FREEMED). Cooperació territorial MED
  Freemed
  El projecte va servir per mantenir i restaurar la qualitat mediambiental de les ribes dels rius, de l'aigua natural i de l'ús que se'n fa per a activitats humanes. El servei de Rius de l'AMB va gestionar aquest projecte que va incloure l'arranjament, la senyalització i altres elements d'ús de l'espai fluvial.

  Conjuntament amb el servei de Rius, també va participar Relacions Internacionals de l'AMB.

  Socis: Campània (Itàlia); Provence - Alpes - Côte d'Azur (França); Alentejo (Portugal); AMB (Espanya); Sicília (Itàlia); Tessalònica (Grècia).

  Pressupost total: 1.254.360 €
  Pressupost AMB: 186.731,63 €. La subvenció del fons europeu és del 75 %.

  Data inici: 15/03/2009.
  Data finalització: 29/02/2012
 • Emprenedoria social i ecogestió de residus urbans. RESSOC Cooperació al desenvolupament / URB AL III
  Urbal
  L'objectiu d'aquest projecte va ser millorar la gestió integral dels residus, fomentar la millora del servei de recollida selectiva, transformar l'activitat econòmica marginal de subsistència relacionada amb els residus en activitat econòmica estable i garantir així la inserció social, desenvolupar accions de gènere i motivar la ciutadania en la millora de la recollida i la selecció del residu.

  El projecte volia estimular la creació de noves empreses a partir del material reciclat. El projecte va preveure tot el cicle: planificació integral de la gestió del residu, construcció de les infraestructures, capacitació i ocupació dels treballadors, formació i capacitació dels equips tècnics de l'administració pública que en són responsables, campanya de col·laboració ciutadana en el servei de recollida i, finalment, va facilitar-ne la transferència a països d'Amèrica Llatina. El projecte va disposar d'una pàgina web per al seguiment i la transferència de bones pràctiques a altres ciutats.

  Des de l'AMB va participar Cooperació al Desenvolupament i Relacions Institucionals.

  Socis: Barcelona (Espanya); Toulouse (França); San Salvador (El Salvador); El Callao (Perú); Managua (Nicaragua); Montevideo (Uruguai).

  Pressupost total: 2.827.409 €

  Data d'inici: 2008
  Data de finalització: 2013

  Web URB AL III
 • ECOHABITAT INTERREG IVC-SUDOE
  Sudoe
  Ecohabitat respon al programa de cooperació transnacional INTERREG IV B SUDOE que té per objecte consolidar l'espai Sud-Oest europeu com a espai de cooperació territorial en els sectors de la competitivitat i de la innovació, del medi ambient, del desenvolupament sostenible i l'ordenament del territori .

  La problemàtica tractada per Ecohabitat és la del desenvolupament sostenible en la construcció i dels usos de l'habitatge en zones urbanes, enfocant més precisament en l'habitatge social. Es planteja la qüestió de l'adequació de les exigències tècniques i reglamentàries nacionals i europees, amb les característiques específiques, culturals i climàtiques del SUDOE, a través d'exemples de les regions de Midi Pyrénées i de Catalunya en associació amb Lisboa.

  La finalitat del projecte Ecohabitat, recolzant-se en l'acció pública en matèria d'habitatge social, és d'afavorir les dinàmiques de cooperació interprofessional i transnacional, permetent la posada en marxa de nous mètodes d'edificació, i participant a terme a la millora de la qualitat de l'habitatge a la zona urbana SUDOE.

  Més informació

Puja