Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Xarxes

L'activitat internacional de l'AMB es vehicula a través de la participació en organitzacions internacionals, xarxes de caràcter temàtic i mitjançant la col·laboració amb entitats de l'àmbit.La participació en xarxes internacionals permet a l'AMB treballar en tres àmbits temàtics:
 • L'intercanvi de coneixements: permet compartir i intercanviar solucions tècniques al voltant dels serveis i problemes propis de les grans àrees metropolitanes.
 • La governança: permet conèixer els diferents ordenaments jurídics i institucionals amb què es gestiona el fet metropolità en diferents països.
 • La promoció: fomenta la visibilitat de l'AMB i complementa la promoció econòmica internacional del territori metropolità.
L'AMB també col·labora amb entitats, públiques i privades, destinades a la recerca, la documentació i la formació sobre relacions internacionals. 

Xarxes

Xarxes i àmbits temàtics.
 • MedCities

  Àmbits: Aigua, residus, governança, i creixement urbà sostenible.

  És una xarxa de ciutats del litoral mediterrani, l'objectiu de la qual és promoure el desenvolupament sostenible urbà com a política general de la regió mediterrània.
  Els seus objectius específics són:
  • Incrementar la consciència d'interdependència i responsabilitat comuna pel que fa a les polítiques de protecció del medi ambient urbà de la conca mediterrània.
  • Reforçar el paper i els mitjans institucionals, financers i tècnics dels municipis en l'elaboració de polítiques locals de protecció.
  • Desenvolupar la consciència i la implicació dels ciutadans.
  • Establir una política de cooperació directa per tal de formar partenariats entre les ciutats costaneres del Mediterrani.
  La secretaria general està situada i depèn de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Realitzen projectes de desenvolupament sostenible a la ribera sud de la mediterrània. El Secretari general és en Joan Parpal.

  MedCities
 • Metropolis
  Àmbit: Governança.

  La missió de Metropolis és afavorir la cooperació internacional i els intercanvis entre els seus membres: els governs locals i metropolitans de les grans ciutats. A més, és portaveu dels interessos de les metròpolis als fòrums internacionals.

  L'objectiu principal de Metropolis és controlar millor el procés de desenvolupament de les àrees metropolitanes, millorant així el benestar dels ciutadans. Per aconseguir-ho,  representa a les regions i a les àrees metropolitanes a escala mundial, i està reconeguda com a un dels principals representants per part de grans organitzacions internacionals com l'ONU, WHO, el Banc Mundial i d'altres.

  Els objectius se centren en:
  • Incrementar l'intercanvi de coneixements, experiències i polítiques aplicades entre membres i col·laboradors per enfortir les capacitats institucionals.
  • Enfortir la influència mundial dels governs metropolitans, en col·laboració amb altres associacions de governs locals, organitzacions internacionals i societat civil (empreses, universitats, ONG).
  • Ampliar els membres de Metropolis, buscant un equilibri entre la seva missió internacional i les iniciatives regionals.
  Metropolis
 • Fons Mundial per al Desenvolupament de les Ciutats (FMDV)

  Àmbit: Governança

  Aquesta organització desenvolupa accions d'assistència tècnica en la redacció dels projectes d'enginyeria financera i d'articulació de mecanismes per a l'accés als mercats financers internacionals. De la mateixa manera, fomenta la recerca i el benchmarking sobre qüestions d'economia i finançament locals i realitza tasques de representació dels interessos de les administracions locals davant els actors de la comunitat internacional. V
  a ser creada el 2010 amb l'associació de 34 ciutats i ens metropolitans d'arreu del món, entre els quals hi ha l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

  L'FMDV té la seu central a París i disposa de sis oficines regionals a Europa, Àfrica, Àsia i l'Amèrica Llatina.


  FMDV
 • Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)
  Àmbit: Governança

  Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) representa i defensa els interessos dels governs locals a nivell mundial, ja siguin grans o petits, rurals i urbans. La missió de l'organització és ser la veu unida i el defensor mundial del govern local autònom i democràtic, a través de la promoció dels seus valors, objectius i interessos davant la comunitat internacional, i a través de la cooperació entre governs locals.

  El programa de treball de CGLU pretén:
  • Augmentar el rol i la influència dels governs locals i de les organitzacions que els representen en la governança mundial.
  • Convertir-se en la principal font de suport als governs locals democràtics, eficients i innovadors, pròxims als ciutadans.
  • Vetllar perquè l'organització mundial sigui eficient i democràtica.

  Ciutats i Governs Locals Units dóna suport a la cooperació internacional entre ciutats i les seves associacions, facilita programes, xarxes i col·laboracions per a reforçar les capacitats dels governs locals. També promou el rol de les dones en la presa de decisions locals i és un portal d'informació rellevant sobre governs locals de tot el món.

  Els membres de CGLU representen més de la meitat de la població del planeta. Present en 127 dels 191 estats membres de les Nacions Unides i en les set regions del món, entre els membres de CGLU s'hi compten ciutats individuals i associacions nacionals de governs locals, que representen totes les ciutats i governs locals d'un país. Més de 1.000 ciutats de 95 països són membres directes de CGLU i pràcticament totes les associacions de governs locals (AGL) existents són membres de CGLU. Europa té el nombre més elevat d'AGL, que representa aproximadament el 80 % de la població europea.

  CGLU
 • International Association of Public Transport (UITP)
  Àmbit: Mobilitat

  La UITP és una xarxa internacional d'autoritats i operadors de transport públic, que acull des de polítics fins a instituts científics. És una plataforma per a la cooperació internacional i l'intercanvi d'informació entre els seus 3.400 membres de 92 països diferents. L'objectiu és la promoció d'innovacions en el sector del transport públic i la mobilitat internacional.

  UITP
 • Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource management (ACR+)
  Àmbit: Residus

  L'associació pretén promoure l'intercanvi d'informació i d'experiències sobre la gestió sostenible dels recursos i residus, estimulant la prevenció a la font, la reutilització, el reciclatge i la valorització en totes les seves formes.

  A l'ACR+, l'Àrea Metropolitana de Barcelona està en contacte amb prop de 100 autoritats locals i regionals europees, així com amb xarxes nacionals, que representen uns 1.100 municpis.

  ACR+
 • Centre d'Informació Europe Direct-Barcelona
  Àmbit: Transversal


  Aquesta xarxa està formada per punts d'informació o centres d'enllaç de la Unió Europea, distribuïts per tot el territori i ubicats en entitats amb experiència en l'àmbit de l'administració pública i la informació sobre la UE.

  Aquests centres d'enllaç tenen quatre missions principals: f
  acilitar informació general sobre les institucions, la legislació, les polítiques, els programes i les possibilitats de finançament de la UE; assessorar sobre on adreçar-se per resoldre qüestions més específiques amb relació a la UE; fomentar el debat local i regional sobre la UE i les seves polítiques públiques; i fer arribar qüestions, opinions i suggeriments a les institucions europees.


  Web Europe Direct de la Comissió Europea

  L'AMB és antena territorial de la xarxa per l'acord subscrit amb la Diputació de Barcelona que els gestiona i coordina des de l'any 2009.

  La pertinença a aquesta xarxa permet a l'AMB esdevenir un interlocutor privilegiat amb les institucions europees i, sobretot , facilitar l'accés a la informació i a la documentació de la UE a través d'aquest contacte :

  AMB - Relacions internacionals
  c. 62, 16-18 Zona Franca
  08040 Barcelona
  Tel: +34 93 223 51 51 ext. 2359 / 2548

  relinternacionals@amb.cat

  Europe Direct-Barcelona
 • Xarxa de cooperació empresarial Enterprise Europe Network
  Àmbit: Transversal

  L'AMB gestiona, en col·laboració amb ACC1Ó i els municipis metropolitans, la Xarxa de cooperació empresarial de l'Enterprise Europe Network (EEN) de la Comissió Europea que permet l'accés a la base de dades "Business cooperation database" a totes les empreses metropolitanes.

  Aquesta base de dades permet la cerca de possibles socis a través de més 500 organitzacions formades per cambres de comerç, agències de desenvolupament empresarial i centres tecnològics universitaris.

  La Xarxa EEN ofereix a la petita i mitjana empresa (PIME) informació i assessorament en relació a les polítiques i oportunitats de negoci als països de la UE, així com assistència en processos de transferència tecnològica i accés a programes europeus de finançament, de recerca i desenvolupament i innovació (R+D+i).

  També ofereix solucions concretes i efectives a empreses situades a més de 40 països, inclosos els estats de la Comissió Europea (membres i candidats). Així, aquesta eina conté informació de milers d'empreses que busquen socis en una gran varietat de sectors i llocs.

  La xarxa EEN s'actualitza dia a dia, de manera que la cerca serveixi per: accedir a nous mercats, adquirir o oferir una franquícia, subcontractar, externalitzar, constituir-se en joint venture,  transferir o adquirir tecnologia, comercialitzar productes i serveis, vendre o adquirir una empresa o part d'ella o bé buscar proveïdors, agents o distribuïdors.

  L'Àrea Metropolitana de Barcelona edita un butlletí mensual que inclou tots aquests anuncis d'ofertes i demandes d'empreses europees. Hi ha una manera de participar d'aquest butlletí, tant si és per interessar-se en algun dels anuncis, o bé per anunciar l'empresa a la xarxa EEN:

  Enviar un correu a:promec@amb.cat
  Trucar als telèfons: 93 506 95 57 i 93 506 93 59

  Enterprise Europe Network

  Butlletí metropolità de la xarxa EEN
 • Federació Europea dels Espais Naturals i Rurals Metropolitans Periurbans (FEDENATUR)
  Àmbit: Creixement urbà sostenible

  FEDENATUR és una associació de gestors de parcs naturals i rurals en ambients metropolitans i periurbans.

  El seu principal objectiu és la protecció de les àrees naturals dels entorns urbans per garantir un equilibri adequat entre població i naturalesa i aconseguir un balanç equitatiu entre zones urbanes i rurals. 

  FEDENATUR és un espai d'intercanvi d'informació, d'experiències tècniques i de realització de projectes. El Consorci del Parc de Collserola n'acull la secretaria general.

  FEDENATUR
 • Fòrum d'Autoritats Locals de Perifèria (FALP)
  El Fòrum d'Autoritats Locals de Perifèria (FALP) és una comissió de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU). Des del primer Fòrum a Nanterres-París, s'han celebrat tres congressos, un dels quals a la seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona el 2009.

  Aquests congressos serveixen per debatre temes com els perills de les fragmentacions socials, espacials i mediambientals; el dret a la mobilitat, a la salut, a  l'habitatge i a la cultura; el paper dels joves, dels emigrants, la força de la democràcia participativa, i la governança metropolitana.

  S'ha evidenciat que les Autoritats Locals de Perifèria comparteixen uns problemes i una voluntat en comú: contribuir, des dels propis territoris i amb les experiències d'inclusió social, d'ecologia urbana i de participació ciutadana, a la construcció de metròpolis sostenibles, democràtiques i solidàries.

  En aquests congressos s'ha treballat en la construcció col·lectiva d'un text mundial de referència, la Carta Mundial de les Perifèries per a Metròpolis Solidàries, Sostenibles i Democràtiques. Aquest text recull les nostres realitats, ambicions, valors i idees per contribuir al desenvolupament de metròpolis solidàries.

  Peripheral cities

Puja

Altres institucions

L'AMB participa a una sèrie d'organismes amb seu dins del territori internacional que desenvolupen activitats amb projecció internacional.
 • Centre d'Investigació de Relacions Internacionals i Desenvolupament (CIDOB)
  La Fundació CIDOB està especialitzada en relacions internacionals i desenvolupament mitjançant els programes d'investigació en diferents camps temàtics: política internacional, cooperació i desenvolupament, relacions interculturals, població, desenvolupament i migracions Les àrees geogràfiques que tracta són: l'Amèrica Llatina, el Mediterrani, el món àrab, Europa i Àsia.
  CIDOB
 • Fundació Internacional Olof Palme (FIOP)
  La Fundació Internacional Olof Palme fou creada l'any 1989 amb l'objectiu de donar suport als grans eixos de la ideologia d'aquest polític suec: la pau, el desarmament, els drets humans, la solidaritat amb els països en desenvolupament i el foment de la cultura.

  FIOP
 • Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)
  L'IBEI és una fundació privada creada a Barcelona, promoguda per la Fundació CIDOB. L'objectiu és ser un centre de prestigi i excel·lència i un referent en l'àmbit dels estudis internacionals. Un centre que formi experts en relacions internacionals i que faci de Barcelona un pol d'atracció internacional.

  L'IBEI és un institut interuniversitari reconegut per la Generalitat de Catalunya.

  IBEI

Puja